جامع اصول الفقه ۲

25%

جامع اصول الفقه ۲

40,000 تومان 30,000 تومان

 

متن 410 عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در 914 جلد از 240 مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر: 58 شرح معتبر بر کتاب های اصولی و …

نوع نرم‌افزار: معجم لفظی

موضـوعات: اصول فقه

تعداد کتاب‌ها: 410

سیستم عامل: ویندوز

 700086. موجود در انبار نامعلوم , , , .

توضیحات

محتوای نرم‌افزار

متن ۴۱۰ عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در ۹۱۴ جلد از ۲۴۰ مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر: – ۵۸ شرح معتبر بر کتاب های اصولی – ۱۲ عنوان اصطلاح ‌نامه فقه ی و اصولی – ۴۰ عنوان کتاب «چاپ سنگی» به همراه امکان نمایش تصو یر متن اصلی
دربــاره جامع اصول الفقه ۲

در این فصل، به معرفى مختصر، جامع و مستند علم اصول فقه پرداخته مى‏شود و اهمیت و ارزش آن تبیین مى‏گردد:

۱٫ معناى لغوى اصول فقه و فقه:

اصول، جمع اصل و اصل، در لغت، چیزى است که شى‏ء دیگر بر آن مبتنى است و فقه، در لغت به معنى فهم است، اما فهم عمیق.

۲٫ تفقه در دین و تحول در معناى فقه:

مکرر در قرآن کریم و اخبار و روایات مأثوره از رسول اکرم و ائمه اطهار(ع)، امر به تفقه در دین شده است. از مجموع آنها چنین استنباط مى‏شود که نظر اسلام این است که مسلمین، اسلام را در همه شئون، عمیقا و از روى کمال بصیرت درک کنند. البته تفقه در دین که مورد عنایت اسلام است، شامل همه شئون اسلامى است، اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات و جهان‏بینى و یا اخلاقیات و تربیت و یا اجتماعیات و یا عبادات و یا مقررات مدنى و یا آداب خاص اسلامى در زندگى فردى و یا اجتماعى و غیره، ولى آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه فقه مصطلح شد، قسمى خاص است که مى‏توان آن را«فقه الأحکام» یا«فقه الاستنباط» خواند و آن، عبارت است از: «فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملى اسلامى از منابع و مدارک مربوطه».

احکام و مقررات اسلامى در باره مسائل و جریانات، در بسیارى از موارد به‏صورت یک سلسله اصول، کلیات و قواعد بیان شده است و در موارد دیگر اگر چه به‏صورت جزئى و فردى بیان شده، اما با تنقیح مناط و القاء خصوصیت، با انضمام قضایاى کلى و کبروى، مى‏توان احکام دیگرى را از آن ‏استفاده کرد.

بنابراین، فقیه، در مقام استنباط حکم یک حادثه و مسئله، لازم است به منابع و مدارک معتبر رجوع کرده، با استفاده از اشباه و نظایر و اصول و قواعد به هدف خود دست یابد، از این جهت، فقاهت، توام است با فهم عمیق و دقیق و همه جانبه.

۳٫ وابستگى متقابل علم فقه و علم اصول فقه:

فقه و اصول، دو علم به هم وابسته مى‏باشند. وابستگى آنها به یک‏دیگر، نظیر وابستگى فلسفه و منطق است. علم اصول، به منزله ابزارى براى علم فقه است و لهذا آن را اصول فقه؛ یعنى پایه‏ها و ریشه‏هاى فقه مى‏نامند.

۴٫ معناى اصطلاحى فقه:

فقها، در تعریف فقه، این عبارت را به کار برده‏اند: «هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه»؛ یعنى، فقه، عبارت است از علم به احکام فرعى شرع اسلام(نه مسائل اصول اعتقادى یا تربیتى، بلکه احکام عملى) از روى منابع و دلیل‏هاى تفصیلى آنها‏.

۵٫ معناى اصطلاحى اصول فقه:

بسیارى از اصولیون متقدم، علم اصول فقه، را چنین تعریف کرده‏اند: «أصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه الفرعیه من أدلتها ۱» ؛ یعنى اصول فقه، عبارت است از مجموعه قواعدى که به منظور استنباط احکام شرعى فرعى، از روى ادله آنها، تنظیم شده است.

تعریف مذکور از علم اصول، حاوى نکاتى است که به آنها اشاره مى‏شود:

الف)«القواعد»: این کلمه، نشان مى‏دهد که در علم اصول، از مسائل جزیى بحث نمى‏شود، بلکه قواعد کلى که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد؛

ب)«الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه»: بدین وسیله، قواعد ادبیات عرب و منطق و… از تعریف اصول فقه خارج مى‏گردد، زیرا که این قواعد، به منظور استنباط احکام شرعى تهیه و تمهید نشده‏اند؛

ج)«استنباط»: استفاده احکام شرعى، گاهى از باب استنباط است و گاهى از باب تطبیق؛ یعنى تطبیق مضامین احکام بر مصادیق آنها. اصول فقه، قواعد کلى است که جهت استنباط آماده شده، نه تطبیق. با این قید، قواعد فقهى، از قبیل« قاعده ید »، « قاعده سوق مسلمین » و… از تعریف اصول خارج مى‏گردد؛

د)«الشرعیه»: با این قید، احکام غیر شرعى خارج مى‏شود، از قبیل احکام عقلى، مثل امتناع اجتماع نقیضین و قوانین کشورهاى دنیا که بر اساس شریعت مبتنى نبوده، بلکه بر اساس مصالحى که خود تشخیص داده‏اند، وضع شده، مثل قوانین راهنمایى و رانندگى؛

ه)«الفرعیه»: با این کلمه، احکام عقیدتى و اصول دین، مثل وجوب معرفت خداوند، از تعریف اصول خارج مى‏شود، زیرا بحث از این احکام، در علم کلام صورت مى‏گیرد؛

و)«من ادلتها»: با این قید، علم مقلد به احکام شرعى، خارج مى‏شود، زیرا علم مقلد به احکام شرعى، به خاطر عدم کارشناس بودن وى، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمى‏شود، بلکه او با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعى را به دست مى‏آورد.

متأخرین، بر تعریف فوق اشکال‌هایی را وارد کرده اند که مجالی برای طرح آنها نیست.

علاوه بر تعریف مزبور، تعریف‏هاى دیگرى از علمای شیعه ارائه شده که در ذیل، به چند تعریف معروف اشاره‏اى گذرا خواهیم داشت:

الف) مرحوم نایینى(قدس سره)، فرموده است: «هو العلم بالکبریات التی لو انضمّت إلیها صغریاتها، یستنتج منها حکم فرعی کلی۲» ؛ یعنى، علم اصول، علم به کبریاتى است که چنانچه صغریات، به آنها ضمیمه شود، حکم فرعى کلى استنتاج مى‏گردد؛

ب) حضرت امام خمینى(قدس الله نفسه الزکیه) فرموده‏اند: «هو القواعد الآلیه التی یمکن أن تقع کبرى لاستنتاج الأحکام الکلیه الإلهیه أو الوظیفه العملیه۳» ؛ یعنى، علم اصول فقه، قواعدى آلى و ابزارى مى‏باشد که ممکن است در مسیر استنباط احکام کلى فرعى قرار گیرد و یا بیان کننده وظیفه عملى مکلف باشد.

۶٫ موضوع علم اصول فقه:

در این‌که موضوع اصول فقه چیست؟ میان اندیشمندان، اختلاف نظر وجود دارد که ما به مهم‏ترین نظریه‏ها اشاره مى‏کنیم:

الف) موضوع علم اصول، ادله اربعه(کتاب، سنت، اجماع و عقل)، با وصف دلیل بودن، مى‏باشد. این، دیدگاه مشهور اصولى‏ها است که أدله أربعه را بما هی أدله، موضوع این علم مى‏دانند۴؛

ب) برخى دیگر از عالمان اصولى، ادله چهارگانه را بدون لحاظ وصف دلیل بودن، موضوع علم اصول فقه مى‏دانند۵؛

ج) گروهى، مانند آیه الله بروجردى (رحمه الله) ، موضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته‏ اند۶؛ یعنى در این علم، از عوارض حجت در فقه بحث مى‏شود؛

د) موضوع علم اصول، یک امر کلى است که برخى از مصادیقش ادله اربعه مى‏باشد، امّا برخى دیگر از موارد و مصادیقش امرى دیگر است. این تعریف، مورد پسند مرحوم آخوند (قدس سره) و برخى از متأخرین قرار گرفته است۷٫

ه) مرحوم محقق مظفر(قدس سره)، چنین مى‏نویسد: اصول فقه، از موضوع خاصى صحبت نمى‏کند، بلکه از موارد بسیارى که در جهت استنباط حکم شرعى قرار بگیرد، بحث مى‏کند. بنابراین، هر آنچه که شایستگى دلیل بودن براى استنباط حکم شرعى را داشته باشد، موضوع اصول فقه است۸؛

و) شهید صدر(قدس سره)، موضوع علم اصول را عناصر مشترکى دانسته که در استنباط حکم شرعى، به کار گرفته مى‏شوند۹٫

۷٫ هدف علم اصول فقه:

با گذر از عصر صدر اسلام که مردمان تکالیف خویش را مستقیماً از معصومین(ع) مى‏گرفتند و عصر صحابه که به نقل احادیث در تعیین وظایف اکتفا مى‏جستند، در زمان‏هاى بعدى، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند و مشکلات بسیارى در خصوص استفاده از روایات که در حقیقت تفسیرى بر قرآن و در جهت تعیین وظایف مسلمانان بود، پیش آمد. افرادى به جهت تأمین اهداف سیاسى و شخصى، به دروغ از زبان پیامبر(ص) و امامان(ع)، نقل حدیث نمودند؛ در نتیجه، در چگونگى احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوه نگرش و تفکر، اندازه معلومات و چگونگى عادات، اخلاق، آداب و رسوم، اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد؛ ازاین‏رو، کار فهم تکالیف دینى، به‏کلى دگرگون و معرفت دین و عمل به وظایف شرعى و الهى دشوار گشت.

در چنین بسترى، پیروان حقیقى دین اسلام که طالب کشف دستورات و فرامین دینى بودند و دست‏رسى به امام معصوم(ع) هم نداشتند با مشکلات فراوانى روبه‏رو شدند؛ مشکلاتى از قبیل تعارض برخى از روایات با قرآن و یا با روایات دیگر، مبهم بودن دلالت پاره‏اى از احادیث، گوناگونى الفاظ قرآن و سنت(عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و…)، اعتبار یا عدم اعتبار برخى از دلایل(مثل قیاس، اجماع و عقل در کنار کتاب و سنت) و به‏طور کلى حجیت ادله از حیث سند و دلالت. در پى این‏گونه مسائل و همانند آنها به‏تدریج، علمى تدوین شد تا در رفع این مشکلات و رسیدن به قواعد و قوانینى براى استنباط، راهنما گردد.

بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلى علم اصول، توانا شدن بر استنباط احکام شرعى فرعى و استخراج تکالیف دینى از ادله آنها مى‏باشد.

۸٫ مؤسس علم اصول فقه:

همان‏گونه که برخى از اندیشمندان گفته ‏اند۱۰، اولین کسانى که در مورد علم اصول سخن گفتند و آن را پایه‏گذارى کردند، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بودند که قواعد اصولى را بر اصحاب خود املاء نمودند و مجموعه این قواعد را برخى از علماى متأخر، در کتبى مثل«الأصول الأصلیه» و«الفصول المهمه فى أصول الأئمه» جمع‏آورى کرده‏اند.

۹٫ تألیفات در علم اصول فقه:

اولین کتاب در مورد مسائل علم اصول، رساله‏اى در زمینه مباحث الفاظ است که تألیف شاگرد امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)، هشام بن حکم مى‏باشد، پس از وى، یونس بن عبد الرحمن، کتاب«اختلاف الحدیث و مسائله» را که مربوط به بحث تعارض اخبار و مسائل تعادل و تراجیح است، تألیف کرد.

این دو عالم شیعى، در تألیف کتاب اصولى، بر محمد بن ادریس شافعى و استادش محمد بن حسن شیبانى تقدم دارند.

عالمان مشهور شیعى که تا زمان شیخ طوسى(ره)۱۱، کتاب‏هایى را در علم اصول تألیف کرده‏اند، عبارتند از: ابو سهل نوبختى، حسن بن موسى نوبختى، محمد بن احمد بن جنید اسکافى، ابن عقیل عمّانى، ابو منصور صرام نیشابورى، محمد بن احمد بن داود بن على بن الحسن(مشهور به ابن داوود و شیخ القمیین)، شیخ مفید و سید مرتضى.

در مرحله بعد، این علم، توسط کسانى همچون شیخ طوسى، شیخ سدید الدین حمصى، ابن ادریس، محقق، علامه حلى و شهید اول، به رشد قابل توجهى رسید.

پس از رکود علم اصول در عصر اخبارى‏گرى، این افول توسط وحید بهبهانى شکسته شد و به‏گونه‏اى که اکنون در دست ما است، تحوّل یافت.

در مراحل بعدى، عالمان اصولى دیگرى، همانند سید حسن شیرازى مجدد، شیخ انصارى، آخوند خراسانى، مرحوم نایینى، مرحوم آغا ضیاء عراقى و محمد حسین اصفهانى(کمپانى) (قدس الله اسرارهم)، دقت‏هاى اصولى غیر قابل وصفى صورت دادند، به‏طورى که این علم، فعلاً یکى از مفاخر بزرگ جامعه شیعى به حساب مى‏آید.

۱۰٫ غناى اصول فقه شیعه:

القاى قواعد اصولى از سوى پیشوایان معصوم شیعه (ع )، به‏عنوان یکى از عوامل مهم پیدایش اصول فقه، سبب شد تا اصول فقه شیعى از غناى شگفت‏انگیزى برخوردار باشد، تا آن‏جا که فکر اصول عملیه(که راه‏گشا در مواردى است که حکم مسئله‏اى را از مصادر و منابع استنباط نیابیم)، از سوى امامان شیعه(ع) ایجاد شد.

امروزه، علم اصول، از دیدگاه شیعه، داراى ابواب مختلفى است که همه قواعد و قوانین لازم اصولى را در بر مى‏گیرد و شخص را در این راستا براى استنباط احکام الهى یارى مى‏کند، بى‏آنکه در این زمینه و حتى در مسائل جدید و مستحدث با مشکل مواجه شود.

۱۱٫ مباحث مهم اصول فقه:

مباحث اصلى اصول فقه، به چهار بخش تقسیم مى‏شود:

الف) مباحث الفاظ: در این بخش، از معانى و ظواهر الفاظ بحث مى‏گردد؛ مثلاً بحث مى‏شود که آیا فعل امر، ظاهر در وجوب هست؟ و…؛

ب) مباحث عقلیه: در این بخش، از لوازم احکام شرعى بحث مى‏شود؛ به این معنا که آیا بین حکم شرع و حکم عقل ملازمه هست؟ آیا با قرار گرفتن حکم شرعى در صغرى و انضمام حکم عقلى کبروى مى‏توان حکم شرعى را استنباط کرد؟ و…؛

ج) مباحث حجت: در این بخش، بحث مى‏شود که چه امورى حجیت و دلیلیت بر حکم شرعى دارند و چه امورى داراى چنین امتیاز و اعتبارى نیستند؛ مثلاً قیاس حجت نیست و خبر واحد حجت است؛

د) مباحث اصول عملیه: در این بخش، این بحث مطرح مى‏شود که اگر مجتهد، دستش از ادله‏ى اجتهادى کوتاه شد و نتوانست حکم شرعى را از این طریق استنباط کند، وظیفه‏اش در مقام عمل چیست؟.

در خاتمه، بحثى در باره تعادل و تراجیح روایات، مطرح مى‏گردد، البته بعضى از اصولیون، بحث اجتهاد و تقلید و بعضى از قواعد همانند قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده ید، اصاله الصحه و … را به‌عنوان تکمله مباحث اصول مطرح کرده‏اند.

۱۲٫ ارزش و اهمیت علم اصول فقه:

این علم، یکى از مهم‏ترین علوم اسلامى مى‏باشد که جایگاه آن بر پژوهش‏گران به‏طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به‏طور خصوص، روشن است. در تبیین اهمیت این علم، همین بس که امروزه دست‏یابى به احکام شریعت، بدون آن ناممکن است و این علم، علاوه بر اینکه نسبت به علم فقه(دست‏یابى به احکام الهى)، درحکم ابزار است، همانند علم منطق به‏صورت مستقل نیز ارزش و اهمیت ویژه‏اى دارد.

ضرورت ایجاد نرم‌افزار کتاب‌خانه ای اصول فقه:

نوشته‏هاى دانشمندان و فقهاى بزرگوار مسلمان، در تشریح مسائل این دانش ارجمند که زاده فرهنگ پربار اسلام و پرورش یافته در دامان آن است، بى‏شمار و بسیار متنوع است و این روند، هم‏چنان ادامه دارد و بالطبع گردآورى مهم‏ترین آثار اصولى و تتبع و دست‏یابى به همه زوایاى آن به شیوه سنتى، کارى بس دشوار، بلکه ناممکن است؛ به‏ویژه در این دورانى که به جهت گسترده شدن همه علوم و فنون و روى نمودن نیازها و خواسته‏ها و پرسش‏هاى فراوان در هر رشته‏اى و اندک بودن نقد عمر در این شلوغ بازار رنگارنگ و پرکالا، تلاش محققان گوهرشناس و طالبان گنج دانش، همواره بر این است که کمترین سرمایه و نقد را بدهند و بیشترین و بهترین و خوش‏تراش‏ترین بهره و کالا و گوهر را دریافت نمایند.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بنا بر رسالت و وظیفه دیرینه خود در راستای مدیریت اطلاعات منابع اسلامی، اقدام به جمع‌آوری آثار اصولی علمای نامدار شیعه کرده است تا راه وصول به مطالب ناب اصولی را هموار ساخته و در مسیر احیای مساعی دانشمندان اصولی، قدمی هر چند ناچیز بردارد.

بدیهی است استفاده از ابزار و فن‌آوری نوین اطلاعاتی با قابلیت‌های جدید می‌تواند بازیابی اطلاعات مکتوب را تسریع و تسهیل بخشد.

پیشینیه طرح

این مرکز، تاکنون در راستای احیای معارف اصولی، در موارد ذیل، پژوهش‌هایی را تولید کرده یا در دست تحقیق دارد:

۱٫ معجم موضوعی رسائل و کفایه، تولید شده در ضمن سری نرم‌افزارهای نور الفقاهه ۴-۱؛

۲٫ درخت‌واره اصول که مراحل پایانی پژوهش را طی می کند؛

۳٫ معجم لفظی کتاب‌خانه اصول ۱ که با محتوا و قابلیت‌های ذیل در سال ۱۳۷۹ به جامعه علمی تقدیم شده است:

الف) تعداد(۷۵) عنوان کتاب در(۱۷۶) جلد از(۵۱) نویسنده معتبر.

ب) پیوند شرح و متن در کتاب‌های کفایه، رسائل، معالم، قوانین، درر الفوائد با شروح و حواشی، مجموعا بیش از ۵۰ جلد:

درر الفوائد با افاضه العوائد ۳ جلد. قوانین با حاشیه شیخ بر استصحاب قوانین، ۲ جلد. معالم با حاشیه سلطان، ملا صالح و هدایه المسترشدین، ۴ جلد. رسائل با اوثق الوسائل، بحر الفوائد، تقریرات مجدد شیرازی، حاشیه آخوند(قدیم و جدید)، حاشیه همدانی، ۱۲ جلد. کفایه الاصول با انوار الهدایه، حاشیه علامه، حاشیه بروجردی، حقائق الاصول، حواشی المشکینی، عنایه الاصول، منتهی الدرایه، کفایه الدرایه، نهایه النهایه، ۳۲ جلد.

ج) ضمیمه شدن اصطلاحات اصولی به برنامه از روی کتاب اصطلاحات الاصول(آیه الله مشکینی).

در ضمن، کتاب‌شناسی و مــؤلف‌شناسی این برنامه، کاملا علمی و دقیق است.

د) قابلیت‌های عمومی نرم‌افزارهای کتاب‌خانه ای مرکز.

اکنون با توفیق خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(ع) نسخه ی جدید کتاب‌خانه اصول با عنوان «جامع اصول فقه»، تهیه شده در طی مدت ۲ سال، با محتوا و قابلیت‌ها و ویژگی‌های ذیل به مجامع علمی تقدیم می‌گردد:

۱٫ ۴۱۰ عنوان کتاب، در بیش از ۹۰۸ جلد از ۲۴۰ مؤلف؛

تبصره: در وهله اول، فهرستی از کتب اصولی قدما و متأخرین با بیش از ۹۰۰ عنوان کتاب، تهیه شده و پس از مشورت با کارشناسان خبره، در سه رتبه، اولویت‌بندی گردیده و در نهایت، بیش از چهار صد عنوان کتاب، با توجه به نیازهای مجامع علمی، در قالب این نرم‌افزار تقدیم می گردد.

لازم به توجه است که کتب مهم مربوط به قواعد اصولی و فقهی، اجتهاد و تقلید، اصطلاحات و معاجم، تاریخ علم اصول و هم‌چنین کتاب‌های فقهی که به‌صورت ضمنی به مباحث اصول پرداخته، به این مجموعه، ملحق شده است.

۲٫ بیش از ۵۸ شرح معتبر بر کتاب های معالم الدین، هدایه المسترشدین، الفصول الغرویه، قوانین الاصول، فوائد الاصول، فرائد الاصول، کفایه الاصول، درر الفوائد، اصول فقه مرحوم مظفر(قدس سره الشریف)، حلقات شهید صدر(قدس الله نفسه) و اصول الاستنباط.

۳٫ دسته بندی کتب در گروه های : اصولی، اصولی فقهی، تاریخچه، قواعد، اصطلاحات و شروح، حواشی و تعلیقه ها.

۴٫ دسته بندی موضوعی کتب تحت عنوانهای زیر:

مبادی، مباحث الفاظ، امارات و حجج، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد و فتح ذرایع، اصول عملیه، تسامح در ادله سنن، قواعد، تعارض ادله و امارات، اجتهاد و تقلید.

۵ . از جمله قابلیت‏هایى که به این نسخه اضافه شده است، مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

* امکان چند سندى در نمایش و جست‌وجو؛

* تغییر اندازه‏ى صفحه‏ى نمایش در نمایش‌گرهاى مختلف؛

* انتقال مطالب به صورت مستقیم به پرونده‏هاى Word؛

* نمایش هم‏زمان و مرتبط متن با ترجمه‏ها و شروح؛

* جست‌وجو از طریق ریشه کلمات؛

* گروه بندی چند سطحی در دامنه کتب؛

* ساده‏سازى محیط جست‌وجو؛

* استفاده از فهرست گزینشى براى جست‌وجوى سریع در عناوین فهرست کتب؛

* جست‌وجوى برخط (Find) در قسمت‏هاى مختلف؛

* افزایش قابل توجه کتاب‌هاى لغت؛

* نمایش یا عدم نمایش اعراب و سرصفحه.

پی نوشت

*۱٫فرائد الأصول،ج۲،ص۵۴۴،نشر انتشارات اسلامی.

*۲٫فواید الأصول، ج ۱، ص ۱۹٫

*۳٫مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج ۱، ص ۵۱٫

*۴٫میرزا ابو القاسم بن الحسن، قوانین الأصول، چ سنگى، ص ۹ و ۱۰؛محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی،چ سنگی،ص۱۰٫

*۵٫میرزا ابو القاسم بن الحسن، قوانین الأصول، چ سنگى، ص ۹ و ۱۰٫

*۶٫نهایه الأصول، ص ۱۵٫

*۷٫کفایه الأصول، ج ۱، ص ۲۲٫

*۸٫أصول الفقه، ج ۱، ص ۶٫

*۹٫دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۴۰٫

*۱۰٫صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه، شرکه النشر و الطباعه العراقیه، ص ۳۱۰٫

*۱۱٫متوفاى ۴۶۰ق.

توضیحات تکمیلی

قابلیت ها

دسته بندی کتب در گروه های: – اصولی – فقهی و اصولی – قواعد – اصطلاحات – تاریخچه – متون و تلخیص ها – متون و ترجمه ها – متون، تعلیقه ها، شروح و حواشی – تقریرات و محاضرات – متون تصویردار – زبان – موضوع دسته بندی موضوعی کتب، به صورت: – مبادی – مباحث الفاظ – امارات و حجج – قیاس – استحسان – مصالح مرسله – سد و فتح ذرایع – اصول عملیه – تسامح در ادله سنن – قواعد – تعارض ادله و امارات – اجتهاد و تقلید ارتباط متن کتب برنامه با آیات قرآن کریم و نیز شروح و ترجمه ‌های آن ها ارائه قابلیت‏ ها ی ویژه ، چون: – چند سندى در بخش نمایش و جستجو – گروه بندی چند سطحی در قسمت دامنه کتب – امكان محدود كردن فهرست‌ های درختی و گزینشی در قسمت نمایش و جستجو – نمایش یا عدم نمایش اعراب و سرصفحه

تگ ها

اصطلاح نامه اصولی-اصطلاح نامه فقهی-اصطلاحات اصولی-اصطلاحات فقهی-اصول-اصول فقه-فرهنگ لغت-پژوهشی-دانلود قرآن-جامع اصول فقه-جامع الاصول الفقه-علوم اسلامی-کتاب-کتابخانه-کتابخانه اصول فقه-اهل بیت-حضرت محمد-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب-حدیث

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جامع اصول الفقه ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال